SZKOLENIA REGIONALNE - ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ JUŻ DZIŚ - UDZIAŁ BEZPŁATNY - LIMIT SZKOLEŃ
Najnowsze wpisy
Szkolenia regionalne dla gmin - zarezerwuj termin już dziś.

Szkolenia regionalne dla gmin – zarezerwuj termin już dziś.

Jeśli chcesz, aby pracownicy z Twojej gminy wzięli udział w szkoleniach regionalnych, które ukierunkowane są na poprawę stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno – gospodarczym kraju poprzez wsparcie w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem procesów planowania i zarządzania ochroną przyrody – zgłoś się już dziś!
Pozytywna decyzja o dofinansowaniu dla 5 polskich projektów

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu dla 5 polskich projektów

7 marca 2018 r. Komisja Europejska wydała zgodę na dofinansowanie z funduszy UE dla kolejnych pięciu inwestycji realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:
NFOŚiGW zaprasza na szkolenie w ramach działania 2.5 POIiŚ (dwa terminy do wyboru)

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie w ramach działania 2.5 POIiŚ (dwa terminy do wyboru)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Nowe zobowiązania w kwestii ochrony bałtyckiego środowiska morskiego

Nowe zobowiązania w kwestii ochrony bałtyckiego środowiska morskiego

Ministrowie i przedstawiciele wysokiego szczebla z dziewięciu krajów nadbałtyckich i Unii Europejskiej, uzgodnili we wtorek w Brukseli nowe zobowiązania dla bałtyckiego środowiska morskiego. W spotkaniu wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa.
Dotacje na fotowoltaikę w Podlaskiem

Dotacje na fotowoltaikę w Podlaskiem

27 firm dostanie 58,4 mln zł dotacji z UE na budowę w Podlaskiem farm i elektrowni fotowoltaicznych – zdecydował we wtorek zarząd województwa podlaskiego. Firmy dołożą do inwestycji drugie tyle. Pieniądze na dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego

120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego

Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Nabór wniosków rozpocznie się 30 marca br., a jego łączny budżet to 120 milionów złotych.
Renowacja brzegu morskiego i plaży w Mielnie przy wsparciu z NFOŚiGW

Renowacja brzegu morskiego i plaży w Mielnie przy wsparciu z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnych środków dofinansuje rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie i Mielenku nad Bałtykiem. Podjęte zostaną także działania renowacyjne na plażach w tych popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Morski w Słupsku. Pełny efekt infrastrukturalny i ekologiczny ma być osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.
Wsparcie z programu Sokół na innowacyjne urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych

Wsparcie z programu Sokół na innowacyjne urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych

Projekt pod nazwą „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Sokół.
Projekt Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu na półmetku

Projekt Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu na półmetku

Prace nad Miejskimi Planami Adaptacji – projektem Ministerstwa Środowiska dotyczącym przystosowania do zmian klimatycznych 44 polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców – były tematem debaty eksperckiej, która odbyła się w środę w Łodzi.
151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi - zachęcamy JST do aplikowania

151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi – zachęcamy JST do aplikowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania tereny zdegradowane przez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpocznie się 1 marca. 
Unijne fundusze wspomogą gospodarkę wodno-ściekową Sosnowca

Unijne fundusze wspomogą gospodarkę wodno-ściekową Sosnowca

Około 80 milionów złotych do 2020 roku wyda Sosnowiec na trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w mieście. Ekologiczną inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel 41,5 miliona złotych z Funduszu Spójności.
Tatrzański Park Narodowy z unijną dotacją na projekt edukacyjny

Tatrzański Park Narodowy z unijną dotacją na projekt edukacyjny

Tatrzański Park Narodowy otrzymał dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na specjalny projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry – działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”. Unijne wsparcie wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.