SZKOLENIA REGIONALNE - ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ JUŻ DZIŚ - UDZIAŁ BEZPŁATNY - LIMIT SZKOLEŃ
UWAGA KONKURS !! DO WYGRANIA CENNE NAGRODY !! TEST NR 2 JUŻ JEST AKTYWNY !!! ZAPRASZAMY
Najnowsze wpisy
90 mln zł na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji

90 mln zł na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji

Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada 2018 r.
Szkolenia regionalne - zgłoś swoją gminę już dziś!

Szkolenia regionalne – zgłoś swoją gminę już dziś!

Najnowszy Raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca 2018 r. wykazał, że większość kontrolowanych gmin podejmowało niewystarczające i nieskuteczne działania w celu utrzymania na swoim terenie lokalnych form ochrony przyrody. Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, zobowiązani do dbałości o cenne przyrodniczo obiekty, nie zapewniali realnych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ich ochrony. Tylko 7 proc. kontrolowanych...
Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł.
NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
Norwegia a ochrona przyrody

Norwegia a ochrona przyrody

Norwegowie, żyjący przez wieki w otoczeniu przyrody, do perfekcji opanowali sztukę umiejętnego „obchodzenia się” z nią. Mają mocno zakorzenione poczucie jedności z naturą, co z jednej strony powoduje respekt, posłuch wobec jej siły, natomiast  z drugiej strony nakazuje czerpać z dóbr jakie oferuje w miarę możliwości. Obfitość bogactw naturalnych, jakie kryje dno morskie u norweskich...

Paweł Ciećko będzie pełnić obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko urodził się 2 maja 1967 r. w Jędrzejowie. Magister inżynier zootechnik – studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW

Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska.
Sierpniowe konkursy o unijne dotacje

Sierpniowe konkursy o unijne dotacje

W sierpniu otwiera się 56 nowych konkursów. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Pełna oferta to 153 konkursy, w tym: 45 z programów ogólnopolskich, 104 z programów regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o wybranych....
Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.
NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 247 tys. zł.
Nowe dane przestrzenne pomocne przy sporządzaniu audytów krajobrazowych

Nowe dane przestrzenne pomocne przy sporządzaniu audytów krajobrazowych

Na łamach pisma „Geographia Polonica” ukazała się publikacja aktualizująca stan wiedzy na temat mezoregionów w Polsce. Artykuł ma na celu przedstawienie podziału Polski na mezoregiony, w skali 1: 50 000, w bardziej aktualny i szczegółowy sposób niż dotychczas.
Wygraj tablet! weź udział w naszym konkursie

Wygraj tablet! weź udział w naszym konkursie

Konkurs on-line „Test wiedzy z ochrony przyrody” ma na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat celów związanych z różnorodnością biologiczną, w szczególności dotyczących poprawy stanu różnorodności biologicznej i pełniejszego powiązania jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. Konkurs jest podzielony na cztery testy, każdy test zawiera 25 pytań jednokrotnego wyboru i będzie dostępny na naszej stronie przez...