100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
WYCZERPANO LIMIT SZKOLEŃ - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYMI SZKOLENIAMI
Najnowsze wpisy
Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 r. W połowie grudnia 2018 r. skontrolowano miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków, na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001, położonych...
Polska w liczbach na koniec 2018 roku

Polska w liczbach na koniec 2018 roku

Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni całkowitej 322 575 km². Obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi) wynosi 311 888 km², natomiast powierzchnia morskich wód wewnętrznych 2005 km², a morza terytorialnego 8682 km². Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej w województwie łódzkim. Najdalej na północ wysunięty kraniec Polski (54º50′ N) to przylądek Rozewie, na południe...
Polecamy naszą poprzednią broszurę

Polecamy naszą poprzednią broszurę

Broszura szkoleniowa „Aura dla Natury” autorstwa dr Anny Kalinowskiej i dr Witolda Lenarta z Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym UW (ISBN 9788393965519) . Zapraszamy do pobrania PDFu z pełną bezpłatną wersją broszury.
Ochrona przyrody w gminie Lubawa

Ochrona przyrody w gminie Lubawa

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu dot. ochrony przyrody w Lubawie – gminie wiejskiej zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim. Siedziba gminy to wieś Fijewo, znajdująca się w niewielkiej odległości od Lubawy.
Życzymy Państwu Wesołych Świąt

Życzymy Państwu Wesołych Świąt

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy  Zespół Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw.
XXIV Seminarium krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”

XXIV Seminarium krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki serdecznie zapraszają na XXIV Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sosnowcu.
Czynna ochrona w rezerwacie przyrody Baranie Góry

Czynna ochrona w rezerwacie przyrody Baranie Góry

W listopadzie 2018 r. zakończono kolejny etap działań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody wchodzącym jednocześnie w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar Baranie Góry PLH140002. Zrealizowane prace polegały m.in. na zwiększeniu udziału liściastych gatunków drzew oraz usuwaniu gatunków obcych, głównie czeremchy amerykańskiej.

Wydłużenie naboru wniosków GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności” został wydłużony do 4 lutego 2019 r.

Nowy etap wdrażania programu Czyste Powietrze – NFOŚiGW podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków

W Sali Kolumnowej Ministerstwa Środowiska– w obecności szefa resortu Ministra Henryka Kowalczyka – 18 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875...

NFOŚiGW wspiera działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził aktualizację oferty finansowej dotyczącej wsparcia dla działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Program priorytetowy dotychczas funkcjonujący pod nazwą „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” zmienił nazwę na „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. W nowej wersji zrezygnowano z podziału na części i...

Konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 i Włocławska Dolina Wisły PLH040039.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: