Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.

O rozpisaniu konkursu poinformowała Barbara Merchel–Czech z działu promocji Agencji Rozwoju Pomorza (ARP). Wyjaśniła, że jest to pierwszy tego typu projekt, w którym firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie będących ich wynikiem konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

– Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki finansowe np. na opracowanie innowacyjnego produktu i jednocześnie uruchomienie nowej linii do jego produkcji. Konkurs nie stawia też granicy dofinansowania dla jednego podmiotu – wyjaśnił cytowany w komunikacie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym na budowę, rozbudowę albo przebudowę laboratoriów specjalistycznych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Z pozyskanych środków możliwy też będzie zakup aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii itp. Środki mogą posłużyć także ochronie praw do własności intelektualnej, w tym dokonywaniu zgłoszeń patentowych, wykupowi licencji czy pokryciu innych kosztów związanych z prawną ochroną wprowadzanego na rynek produktu lub usługi.

Jak wyjaśniła Merchel–Czech środki będą mogły otrzymać zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Mogą one aplikować o dofinansowanie w partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Tylko Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Cytowany w komunikacie Jacek Zwolak z ARP przypomniał, że należą do nich m.in. „branża morska i portowo-logistyczna, sektor IT, budownictwo, ekoefektywne technologie w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw, a także medycyna w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia”.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać, począwszy od lutego przyszłego roku, w Agencji Rozwoju Pomorza. Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.arp.gda.pl. (PAP)