Niniejszym publikujemy elektroniczną wersję naszej broszury merytorycznej, która była rozdawana na szkoleniach centralnych i będzie przekazywana uczestnikom szkoleń regionalnych. Celem broszury jest określenie obowiązków i możliwości podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony przyrody oraz wskazanie wpływu tych działań na zrównoważony rozwój gmin.

Aby pobrać broszurę wystarczy kliknąć na zdjęcie tytułowe broszury lub poniższy tytuł:

SZANSE, MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁ GMIN W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ PRZYRODY