SZKOLENIA REGIONALNE - ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ JUŻ DZIŚ - UDZIAŁ BEZPŁATNY - LIMIT SZKOLEŃ
Bez kategorii
Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Jeśli jesteś przedstawicielem takiej instytucji, dobrze wiesz, jak szeroki jest zakres jej zadań. W wielu obszarach działania samorządy mogą pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Pamiętaj, że wśród beneficjentów unijnych funduszy pojawiają się nie tylko urzędy gmin, miast czy starostwa powiatowe. Często są to np. związki i stowarzyszenia samorządów, jednostki organizacyjne i inne instytucje wykonujące zadania...
Dotacje na wymianę starych pieców w Łodzi

Dotacje na wymianę starych pieców w Łodzi

O dofinansowanie do 5 tys. zł dla indywidualnych mieszkańców lub do 50 tys. zł dla wspólnot do wymiany pieców i źródeł ogrzewaniabędzie można ubiegać się w Łodzi od 19 lutego. W tym roku na dotacje do inwestycji, które mają ograniczyć smog w mieście, przeznaczono 4 mln zł.
Inwestycje wod-kan wspierane z Pakietu dla Miast Średnich

Inwestycje wod-kan wspierane z Pakietu dla Miast Średnich

Polski Fundusz Rozwoju (za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Samorządowych) zainwestuje w Sądeckie Wodociągi oraz Miejskie Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej, obejmując pakiety mniejszościowe w tych spółkach. Pozyskane środki samorządy zamierzają przeznaczyć na realizację strategicznych inwestycji dla swoich mieszkańców. W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz podpisał umowy inwestycyjne. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln...
Europejskie Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego pomoże walczyć ze smogiem

Europejskie Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego pomoże walczyć ze smogiem

Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego to kolejna – obok kluczowej dla Polski i Województwa Śląskiego Platformy Wsparcia Regionów Górniczych – inicjatywa mająca zapewnić, że koszt społeczny transformacji energetycznej Unii Europejskiej będzie jak najniższy. Głównym celem ma być wspieranie działań w zakresie pomocy najuboższym gospodarstwom domowym.
30 mln zł z UE na przyłączanie do sieci inwestycji z OZE w Podlaskiem

30 mln zł z UE na przyłączanie do sieci inwestycji z OZE w Podlaskiem

Firmy energetyczne – dystrybutorzy energii mogą starać się w Podlaskiem o dotacje z UE na budowę i modernizację sieci przesyłowych. 30 mln zł na ten cel pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa na lata 2014-2020.
Bydgoszcz stała się stolicą drogi wodnej Wisły

Bydgoszcz stała się stolicą drogi wodnej Wisły

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy będzie zajmował się całą wiślaną drogą wodną, w tym inwestycjami o szczególnym znaczeniu transportowym – poinformował w poniedziałek w Bydgoszczy wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.
Worki z kodem pomogą sprawdzić poprawność segregacji śmieci

Worki z kodem pomogą sprawdzić poprawność segregacji śmieci

Mieszkańcy wybranych osiedli Rudy Śląskiej dostaną worki na odpady zmieszane, opatrzone kodem kreskowym. Pozwoli to sprawdzić, czy poszczególni lokatorzy sortują odpady, a do pojemników na śmieci zmieszane nie wrzucają papieru, szkła czy plastiku.
Szkolenia regionalne dla gmin - zarezerwuj termin już dziś.

Szkolenia regionalne dla gmin – zarezerwuj termin już dziś.

Jeśli chcesz, aby pracownicy z Twojej gminy wzięli udział w szkoleniach regionalnych, które ukierunkowane są na poprawę stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno – gospodarczym kraju poprzez wsparcie w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem procesów planowania i zarządzania ochroną przyrody – zgłoś się już dziś!
Po wprowadzeniu nowej opłaty za foliówki Włosi kupują więcej zapakowanych produktów

Po wprowadzeniu nowej opłaty za foliówki Włosi kupują więcej zapakowanych produktów

Wprowadzenie od 1 stycznia w sklepach we Włoszech odpłatnych torebek biodegradowalnych na owoce i warzywa zmieniło zwyczaje konsumentów – wynika z sondażu. Włosi nie chcą więcej płacić, wybierają opakowane produkty i zakupy na targu, gdzie torby są papierowe.
Planowany termin ogłoszenia zapytania na trenera szkoleń regionalnych

Planowany termin ogłoszenia zapytania na trenera szkoleń regionalnych

Szanowni Państwo, termin ogłoszenia zapytania ofertowego na prowadzenie szkoleń regionalnych zaplanowano na luty 2018 roku. Informacja o publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności dostępna będzie na stronie projektu oraz na stronie Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw. W związku z powyższym bardzo prosimy o cierpliwość.
Dotacje na zmniejszenie uciążliwości związanych z wydobyciem kopalin

Dotacje na zmniejszenie uciążliwości związanych z wydobyciem kopalin

Od 15 stycznia do 30 listopada 2018 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin(1). Do wykorzystania jest w sumie 250 mln zł w formie dotacji i pożyczki.
Konferencja NFOŚiGW dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, spółdzielni mieszkaniowych i dostawców technologii OZE

Konferencja NFOŚiGW dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, spółdzielni mieszkaniowych i dostawców technologii OZE

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła będą tematem branżowej konferencji, na którą 17 stycznia br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dostawców technologii OZE.