WYCZERPANO LIMIT SZKOLEŃ - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYMI SZKOLENIAMI
Bez kategorii

Konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 i Włocławska Dolina Wisły PLH040039.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Artykuł 2 Konwencji przedstawia różnorodność biologiczną jako: „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.
100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

6 grudnia 2018 r. w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”. W spotkaniu jako członek Rady udział wziął Józef Kruczkowski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

W realizowanym teście on-line nr 4 w dniach 16.10.2018 – 15.11.2018 wzięło udział 271 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 16 do 19 listopada 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, czas rozwiązania testu oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie dotyczących rejestracji oraz numerów IP. W związku z powyższym, zgodnie z regulaminem...
Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. 
Projekt raportu z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej

Projekt raportu z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej

Polska, jako strona Konwencji o różnorodności biologicznej, zobowiązana jest do przedstawienia szóstego krajowego raportu z jej wdrażania.

Ponad 78 mln zł dla 10 miast na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejnym dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł – ze środków własnych NFOŚiGW.
WYNIKI 3 TESTU ON-LINE

WYNIKI 3 TESTU ON-LINE

W realizowanym teście on-line nr 3 w dniach 01.09.2018 – 30.09.2018 wzięło udział 297 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 01 do 08 października 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, czas rozwiązania testu oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie dotyczących rejestracji oraz numerów IP. W związku z powyższym, zgodnie z...
Babiogórski Park Narodowy otrzyma 1,7 mln zł dotacji na badanie ekosystemów metodą teledetekcji

Babiogórski Park Narodowy otrzyma 1,7 mln zł dotacji na badanie ekosystemów metodą teledetekcji

Wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn. „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych” będzie prowadzony przez trzy lata. Powierzchnia siedlisk poddanych analizie obejmie ponad 3391 ha. Celem jest gruntowne zbadanie stanu przyrodniczego obszarów chronionych.