WYCZERPANO LIMIT SZKOLEŃ - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYMI SZKOLENIAMI
Bez kategorii
Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w pomorskich obszarach Natura 2000

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 r. W połowie grudnia 2018 r. skontrolowano miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków, na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001, położonych...
Polecamy naszą poprzednią broszurę

Polecamy naszą poprzednią broszurę

Broszura szkoleniowa „Aura dla Natury” autorstwa dr Anny Kalinowskiej i dr Witolda Lenarta z Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym UW (ISBN 9788393965519) . Zapraszamy do pobrania PDFu z pełną bezpłatną wersją broszury.

Konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych dla kujawsko-pomorskich obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040 i Włocławska Dolina Wisły PLH040039.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Artykuł 2 Konwencji przedstawia różnorodność biologiczną jako: „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.
100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

6 grudnia 2018 r. w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”. W spotkaniu jako członek Rady udział wziął Józef Kruczkowski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

W realizowanym teście on-line nr 4 w dniach 16.10.2018 – 15.11.2018 wzięło udział 271 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 16 do 19 listopada 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, czas rozwiązania testu oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie dotyczących rejestracji oraz numerów IP. W związku z powyższym, zgodnie z regulaminem...
Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. 
Projekt raportu z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej

Projekt raportu z wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej

Polska, jako strona Konwencji o różnorodności biologicznej, zobowiązana jest do przedstawienia szóstego krajowego raportu z jej wdrażania.

Ponad 78 mln zł dla 10 miast na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejnym dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł – ze środków własnych NFOŚiGW.