SZKOLENIA REGIONALNE - ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ JUŻ DZIŚ - UDZIAŁ BEZPŁATNY - LIMIT SZKOLEŃ
UWAGA KONKURS !! DO WYGRANIA CENNE NAGRODY !! TEST NR 2 JUŻ JEST AKTYWNY !!! ZAPRASZAMY
WYDARZENIA
90 mln zł na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji

90 mln zł na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji

Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada 2018 r.
Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln zł.
NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
Norwegia a ochrona przyrody

Norwegia a ochrona przyrody

Norwegowie, żyjący przez wieki w otoczeniu przyrody, do perfekcji opanowali sztukę umiejętnego „obchodzenia się” z nią. Mają mocno zakorzenione poczucie jedności z naturą, co z jednej strony powoduje respekt, posłuch wobec jej siły, natomiast  z drugiej strony nakazuje czerpać z dóbr jakie oferuje w miarę możliwości. Obfitość bogactw naturalnych, jakie kryje dno morskie u norweskich...

Paweł Ciećko będzie pełnić obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko urodził się 2 maja 1967 r. w Jędrzejowie. Magister inżynier zootechnik – studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Sierpniowe konkursy o unijne dotacje

Sierpniowe konkursy o unijne dotacje

W sierpniu otwiera się 56 nowych konkursów. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Pełna oferta to 153 konkursy, w tym: 45 z programów ogólnopolskich, 104 z programów regionalnych i 4 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o wybranych....
NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 247 tys. zł.
Nowe dane przestrzenne pomocne przy sporządzaniu audytów krajobrazowych

Nowe dane przestrzenne pomocne przy sporządzaniu audytów krajobrazowych

Na łamach pisma „Geographia Polonica” ukazała się publikacja aktualizująca stan wiedzy na temat mezoregionów w Polsce. Artykuł ma na celu przedstawienie podziału Polski na mezoregiony, w skali 1: 50 000, w bardziej aktualny i szczegółowy sposób niż dotychczas.
Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy.
Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW

Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW

Prawie 100 jerzyków w 23 gniazdach znalazło w tym roku schronienie na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji na co dzień finansującej ochronę środowiska. To o wiele więcej niż rok temu, kiedy w 15 zajętych gniazdach umościły się 64 ptaki tego gatunku. Wygląda na to, że jerzyki znalazły świetne warunki...

UWAGA!!! dotyczy konkursu on-line – zmiana regulaminu

Zgodnie z zaleceniami administratora konkursu oraz komisji konkursowej ocena wyników będzie obejmowała również adres IP, tj. z jednego adresu IP może zostać wybrany maksymalnie 1 zwycięzca. Zmiana ta pozwoli wyeliminować nadużycia, które ww. komisja zgłaszała w trakcie oceny testu nr 1. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem V punkt 5 „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany...
Zwierzęta zagrożone zmianami klimatu

Zwierzęta zagrożone zmianami klimatu

Głodujące misie koala, bezdomne błazenki i bezdzietne foki – to tylko niektóre gatunki, które poniosą ogromne straty w wyniku globalnego ocieplenia. Ich listę przedstawiła na konferencji klimatycznej w Kopenhadze Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).