Już wkrótce na naszej stronie będą dostępne wykłady on-line zrealizowane specjalnie na potrzeby projektu „Ogólnopolski Program Wsparcia Gmin i Powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”. Wykłady będą publikowane co kwartał od początku 2018r. WYKŁAD NUMER 1 będzie obejmował tematykę związaną z bogactwem różnorodności przyrodniczej Polski, w tym stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element...