W listopadzie 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zrealizowała zadanie ochronne w rezerwacie przyrody Rybojady.

Zakres prac obejmował wycięcie nalotów roślinności drzewiastej i trzciny z powierzchni 2 ha z obszaru rezerwatu wraz z zapewnieniem wywozu pozyskanej biomasy poza obszar chroniony.

Rezerwat przyrody Rybojady został ustanowiony w 1995 roku. Położony jest na terenie gminy Trzciel, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim, a łączna jego powierzchnia wynosi 5,61 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska o charakterze przejściowym, wraz z występującą na nim florą i fauną.

Wykonane zadanie ochronne wynikało z planu ochrony ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Rybojady.

Działanie ochronne w rezerwacie przyrody Rybojady zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania: Utrzymanie we właściwym stanie zasobów przyrody obszarów chronionych.

źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim