Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego to kolejna – obok kluczowej dla Polski i Województwa Śląskiego Platformy Wsparcia Regionów Górniczych – inicjatywa mająca zapewnić, że koszt społeczny transformacji energetycznej Unii Europejskiej będzie jak najniższy. Głównym celem ma być wspieranie działań w zakresie pomocy najuboższym gospodarstwom domowym.

Przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE (ITRE), Jerzy Buzek, zainaugurował wczoraj wraz z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej, Marošem Šefčovičem, działalność Europejskiego Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego. Ma ono pomóc rozwiązać problem, który w Unii Europejskiej dotyka co najmniej 10 proc. obywateli (w Polsce – ponad 12 proc.).

Jerzy Buzek wskazuje trzy podstawowe obszary takich działań w Polsce: Po pierwsze – modernizacja i rozwój wysokosprawnego ciepłownictwa, przede wszystkim produkującego ciepło w kogeneracji, czyli razem z prądem. Ważne, by do sieci ciepłowniczych podłączać jak najwięcej domów – odbije się to pozytywnie nie tylko na rachunkach Polaków za ogrzewanie, ale i na jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Pomoże to walczyć ze smogiem. Dlatego w Parlamencie Europejskim, w trakcie prac nad rewizją systemu ETS – handlu emisjami CO2 – skutecznie zabiegaliśmy o odpowiednie środki na modernizację polskiego ciepłownictwa. Drugim obszarem działań są inwestycje w niezbędną termoizalację budynków – ich ocieplenie czy wymiana okien na szczelniejsze pozwoli znacznie obniżać zużycie energii. I po trzecie, zwłaszcza na obszarach wiejskich – ważne jest rozwijanie energetyki obywatelskiej, pozwalającej ludziom na produkcję energii na własny użytek, na przykład z paneli słonecznych.

Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego – poza wspieraniem działań na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym – ma ponadto edukować, promować społeczne zaangażowanie na rzecz walki z ubóstwem energetycznym oraz ułatwiać wymianę dobrych praktyk w tym zakresie.

Źródło: Biuro Jerzego Buzka Posła do Parlamentu Europejskiego