Po zakończeniu szkoleń centralnych, tj. w grudniu 2017 roku podamy szczegóły dotyczące naszego konkursu. Możemy jedynie zdradzić, że konkurs będzie miał formę quizzu (testu wiedzy on-line) i organizowany będzie co kwartał. Uczestnicy konkursu, którzy odpowiedzą najlepiej na wszystkie pytania w jak najkrótszym czasie otrzymają w nagrodę tablet.