Regulamin konkursu dostępny będzie w miesiącu poprzedzającym jego uruchomienie. Planowany termin luty 2018 roku.