Lubuskie doświadczyło w tym roku suszy, która objęła wszystkie rośliny uprawne. Straty w uprawach sięgały nawet 90 proc., a rolnicy do dziś nie otrzymali dotacji na ich pokrycie. Aby zapobiec podobnym sytuacjom w kolejnych latach, zarząd województwa podjął decyzję o zakupie sześciu urządzeń do monitorowania suszy. – Umożliwią wstępne szacunki, które są potrzebne do wypłaty dotacji w szybszym tempie. Będą to rzeczywiste szacunki – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Koszt zakupu urządzeń to 350 tys. zł.

Sejmik Województwa Lubuskiego mając na uwadze problemy, z jakimi będą musieli spotykać się producenci rolni w sytuacji tegorocznej suszy, 18 czerwca 2018 r. podjął stanowisko w sprawie podjęcia działań minimalizujących skutki suszy w województwie lubuskim w uprawach rolnych. Stanowisko zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wiadomości Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie i Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze.

Precyzyjne określenie obszaru suszy

Sejmik Województwa Lubuskiego między innymi uznał za zasadne zwiększenie sieci punktów pomiarowych na terenie województwa lubuskiego, z których korzysta Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zwiększenie gęstości stacji meteorologicznej sprawia, że wzrasta dokładność oraz jakość prezentowanych wyników. Gęstsza sieć powoduje zmniejszenie błędów powstałych w wyniku interpolacji KBW. Zarząd Województwa w pełni podziela zdanie rolników, doradców rolniczych, organów samorządowych, Izb Rolniczych, że trzeba zwiększać liczbę stacji prowadzących System Monitoringu Suszy Rolniczej, albowiem zdaje sobie sprawę, że im sieć meteorologiczna będzie gęstsza, tym mniejsze będą błędy powstałe w wyniku interpolacji klimatycznego bilansu wodnego, za pomocą którego wyznaczane są obszary z suszą rolniczą. Włączanie nowych dodatkowych stacji znacznie przyczyni się do rozszerzenia bazy danych meteorologicznych oraz do bardziej precyzyjnego określenia obszaru z suszą. Po konsultacjach z IUNiG w Puławach, Zarząd Województwa Lubuskiego 28 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 350 tys. zł na zakup, uruchomienie i podłączenie 6 stacji monitoringu suszy w województwie lubuskim.

– Poprzez zakup tych urządzeń chcieliśmy pomóc rolnikom. Wszystko odbyło się w konsultacji z Instytutem i Lubuską Izą Rolniczą. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który będzie cały zmonitorowany – podkreśla wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Za wsparcie i zauważenie problemu suszy, z jakim borykają się lubuscy rolnicy, podziękował również prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego