Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją naszej broszury merytorycznej, która była rozdawana na szkoleniach uczestnikom szkoleń regionalnych i centralnych. Celem broszury jest określenie obowiązków i możliwości podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze ochrony przyrody oraz wskazanie wpływu tych działań na zrównoważony rozwój gmin.

Aby pobrać broszurę wystarczy kliknąć na zdjęcie tytułowe broszury lub poniższy tytuł:

SZANSE, MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁ GMIN W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ PRZYRODY