100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
WYCZERPANO LIMIT SZKOLEŃ - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYMI SZKOLENIAMI
Najnowsze wpisy
EMAS na COP24 - Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie na COP24

EMAS na COP24 – Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie na COP24

Zadania związane z systemem EMAS jest dla resortu środowiska bardzo ważne. Dlatego Ministerstwo Środowiska  wspólnie z GDOŚ pragnie serdecznie zaprosić wszystkie organizacje zarejestrowane w rejestrze EMAS lub zainteresowane przystąpieniem do systemu EMAS do udziału w wydarzeniu EMAS – in practise, który odbędzie się w Polskim Pawilonie (COP24 w Katowicach) 14 grudnia 2018 r. o godzinie...
Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000

Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000

W ostatnich dniach listopada bieżącego roku odebrano prace związane z realizacją działań ochrony czynnej na płacie siedliska zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej w obszarze Natura 2000 Lasy Suchedniowskie. Dla zachowania siedlisk łąkowych niezbędna jest rolnicza działalność człowieka, natomiast jej zaprzestanie (brak użytkowania) skutkuje pogorszeniem stanu siedliska.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

30 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu POIS.02.04.00-00-0100/16 pod nazwą Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną.
Działania ochronne w rezerwacie przyrody Rybojady

Działania ochronne w rezerwacie przyrody Rybojady

W listopadzie 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zrealizowała zadanie ochronne w rezerwacie przyrody Rybojady.

Chronimy bory chrobotkowe dla Niepodległej

21 listopada 2018 r. na terenie obszaru Natura 2000 Sandr Brdy PLH220026 pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Rytel oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przeprowadzili działania ochrony czynnej polegające na uprzątaniu powierzchni po huraganie z 2017 r. z zalegających gałęzi na siedliskach boru chrobotkowego w Nadleśnictwie Rytel.
Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Warsztaty lokalne w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

WYNIKI 4 TESTU ON-LINE

W realizowanym teście on-line nr 4 w dniach 16.10.2018 – 15.11.2018 wzięło udział 271 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 16 do 19 listopada 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, czas rozwiązania testu oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie dotyczących rejestracji oraz numerów IP. W związku z powyższym, zgodnie z regulaminem...
Alarmująca sytuacja związana z łamaniem zasad poruszania się w rezerwacie przyrody Stawy Milickie

Alarmująca sytuacja związana z łamaniem zasad poruszania się w rezerwacie przyrody Stawy Milickie

Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” tworzy pięć kompleksów stawowych: Jamnik, Radziądz, Stawno, Ruda Sułowska i Potasznia, w których skład wchodzą również tereny lasów, łąk, pól i pastwisk. Jest to największy rezerwat położony na terenie województwa dolnośląskiego (łącznie zajmuje powierzchnię: 5 298,15 ha).
Ochrona czynna na murawach kserotermicznych i słonoroślach w województwie świętokrzyskim

Ochrona czynna na murawach kserotermicznych i słonoroślach w województwie świętokrzyskim

W listopadzie zakończono prace związane odbiorem wykonanych działań ochrony czynnej na murawach kserotermicznych i słonoroślach w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000. Celem działań była poprawa i utrzymanie warunków świetlnych oraz termicznych, które sprzyjają rozwojowi tego typu roślinności.

Wyniki testu nr 4 – informacja

Szanowni Państwo, wyniki dotyczące konkursu w teście nr 4 zostaną opublikowane w dniu 26 lub 27.11.2018 – przekazanie nagród nastąpi do 30.11.2018.
Od 3 grudnia firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe

Od 3 grudnia firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w czwartym naborze rozpocznie się 3 grudnia 2018 r. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych.
Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.