100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
WYCZERPANO LIMIT SZKOLEŃ - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYMI SZKOLENIAMI
Najnowsze wpisy

Państwa, które podpisały Konwencję Różnorodności Biologicznej

Państwa, które podpisały Konwencję No. Country Konwencja podpisana Ratyfikacja Wstąpienie Przyjęcie  albo Zatwierdzenie 1 Afganistan 12/06/1992 19/09/2002 rtf 2 Albania 05/01/1994 acs 3 Algeria 13/06/1992 14/08/1995 rtf 4 Angola 12/06/1992 01/04/1998 rtf 5 Antigua i Barbuda 05/06/1992 09/03/1993 rtf 6 Arabia Saudyjska 03/10/2001 acs 7 Argentyna 12/06/1992 22/11/1994 rtf 8 Armenia 13/06/1992 14/05/1993 acp 9 Australia 05/06/1992 18/06/1993 rtf 10 Austria 13/06/1992 18/08/1994 rtf 11 Azerbejdżan...
Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Artykuł 2 Konwencji przedstawia różnorodność biologiczną jako: „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.
Prezentacja ze szkoleń

Prezentacja ze szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze szkoleń regionalnych „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” opracowanymi przez Ecorockus Company PREZENTACJA ZE SZKOLEN PWGIP ECOROCKUS CZ 1 PREZENTACJA ZE SZKOLEN PWGIP ECOROCKUS CZ 2 PREZENTACJA ZE SZKOLEN PWGIP ECOROCKUS CZ 3  

Przyroda i różnorodność biologiczna

Przez tysiące lat ludzie poznawali otaczającą ich przyrodę. Dawniej, kiedy byli od niej zupełnie zależni, znali ją lepiej. Zwłaszcza społeczności żyjące z tego, co zbierały i upolowały. Budowaliśmy naszą wiedzę o naturze na przestrzeni wieków, ale mimo to do dziś nie posiedliśmy w pełni nawet jej podstaw. Naukowcy poznali i opisali mniej niż 2 miliony...

100 mln zł na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs, w którym firmy i instytucje naukowe z regionu mogą uzyskać unijne dofinansowanie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W puli środków, jakie mogą otrzymać beneficjenci, jest 100 mln zł.
Projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie lubuskim

Projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie lubuskim

W listopadzie 2018 roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zostały sporządzone projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Bagno Leszczyny, Goszczanowskie Źródliska, Woskownica i Mierkowskie Suche Bory.
Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

6 grudnia 2018 r. w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”. W spotkaniu jako członek Rady udział wziął Józef Kruczkowski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim.
Ochrona żerowisk rybołowa

Ochrona żerowisk rybołowa

6 grudnia 2018 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Marta Janikowska, Daria Jachimowska oraz Michał Bielewicz wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w ramach realizowanego projektu LIFE Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce.
Dotacje dla przedsiębiorców na Świadectwa Weryfikacji innowacyjnych technologii

Dotacje dla przedsiębiorców na Świadectwa Weryfikacji innowacyjnych technologii

Do 100 tysięcy złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą otrzymać przedsiębiorcy na pozyskanie Świadectw Weryfikacji dla swoich innowacyjnych technologii. Wydłużono nabór wniosków o dotacje do końca 2022 r.
Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Prace nad kolejnymi planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiła do prac nad projektami planów zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa świętokrzyskiego. Dokumenty opracowywane są dla następujących obszarów:
EMAS na COP24 - Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie na COP24

EMAS na COP24 – Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie na COP24

Zadania związane z systemem EMAS jest dla resortu środowiska bardzo ważne. Dlatego Ministerstwo Środowiska  wspólnie z GDOŚ pragnie serdecznie zaprosić wszystkie organizacje zarejestrowane w rejestrze EMAS lub zainteresowane przystąpieniem do systemu EMAS do udziału w wydarzeniu EMAS – in practise, który odbędzie się w Polskim Pawilonie (COP24 w Katowicach) 14 grudnia 2018 r. o godzinie...
Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000

Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000

W ostatnich dniach listopada bieżącego roku odebrano prace związane z realizacją działań ochrony czynnej na płacie siedliska zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej w obszarze Natura 2000 Lasy Suchedniowskie. Dla zachowania siedlisk łąkowych niezbędna jest rolnicza działalność człowieka, natomiast jej zaprzestanie (brak użytkowania) skutkuje pogorszeniem stanu siedliska.