SZKOLENIA REGIONALNE - ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ JUŻ DZIŚ - UDZIAŁ BEZPŁATNY - LIMIT SZKOLEŃ
UWAGA KONKURS !! DO WYGRANIA CENNE NAGRODY !! TEST NR 2 JUŻ JEST AKTYWNY !!! ZAPRASZAMY
Najnowsze wpisy
Tarnów będzie miał nowoczesny system gospodarowania odpadami

Tarnów będzie miał nowoczesny system gospodarowania odpadami

Ponad 10 mln zł  z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”. Dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny  recykling, czyli właściwe i bezpieczne selekcjonowanie i przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.
NFOŚiGW dofinansuje rozbudowę bazy edukacyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

NFOŚiGW dofinansuje rozbudowę bazy edukacyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 1,4 mln zł pomoże rozbudować ośrodek edukacji ekologicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym. Placówka ta upowszechniania wiedzę o środowisku przyrodniczym lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej. Inwestycja pozwoli atrakcyjniej i skuteczniej prezentować zasoby polskich lasów oraz uczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież, jak z...
Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność

10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się przemieszczamy.
Zadbaj o zieloną infrastrukturę Karpat i weź udział w projekcie LIFE

Zadbaj o zieloną infrastrukturę Karpat i weź udział w projekcie LIFE

Karpaty zachwycają miłośników górskich wędrówek z całego świata. Dzięki konkursowi(1) organizowanemu w ramach projektu LIFE, zainteresowani mogą przedstawić swoje pomysły na to, jak dbać o rozwój, a zarazem troszczyć się o górską przyrodę. Czasu na przygotowanie własnych propozycji jest sporo – konkurs trwa aż do końca września 2019 r.
50 mln zł na ochronę bioróżnorodności

50 mln zł na ochronę bioróżnorodności

Ponad 50 milionów złotych, tyle pieniędzy zostanie wydanych w powiecie i gminie Nysa. Zbudowane i przebudowane zostaną drogi, trasy rowerowe, powstaną zatoki autobusowe, ścieżki edukacyjne i centra edukacji przyrodniczej. Inwestycje mają wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego.
Siedziba urzędu z lat 70. zamieni się w zielony budynek

Siedziba urzędu z lat 70. zamieni się w zielony budynek

Jeszcze latem mają zakończyć się prace przy wzorcowym zielonym budynku, który powstaje przy ul. Hubskiej we Wrocławiu. Jest on przepełniony nowinkami technicznymi i budowany według najnowszych standardów budownictwa ekologicznego. Przebudowa byłej siedziby i magazynów RSW Ruch rozpoczęła się w tamtym roku. Pochodzący z początku lat 70., obiekt nie spełniał żadnych współczesnych norm w zakresie termoizolacji i...
14 mln zł na rozpoznanie złóż geotermalnych w Turku – dotacja z NFOŚiGW

14 mln zł na rozpoznanie złóż geotermalnych w Turku – dotacja z NFOŚiGW

Ponad 14 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Turek w Wielkopolsce. 
Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW

Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW

Prawie 100 jerzyków w 23 gniazdach znalazło w tym roku schronienie na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji na co dzień finansującej ochronę środowiska. To o wiele więcej niż rok temu, kiedy w 15 zajętych gniazdach umościły się 64 ptaki tego gatunku. Wygląda na to, że jerzyki znalazły świetne warunki...

UWAGA!!! dotyczy konkursu on-line – zmiana regulaminu

Zgodnie z zaleceniami administratora konkursu oraz komisji konkursowej ocena wyników będzie obejmowała również adres IP, tj. z jednego adresu IP może zostać wybrany maksymalnie 1 zwycięzca. Zmiana ta pozwoli wyeliminować nadużycia, które ww. komisja zgłaszała w trakcie oceny testu nr 1. W związku z powyższym, zgodnie z rozdziałem V punkt 5 „Organizator zastrzega sobie prawo zmiany...
NIK po kontroli ochrony przyrody w gminach

NIK po kontroli ochrony przyrody w gminach

Najnowszy Raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca 2018 r. wykazał, że większość kontrolowanych gmin podejmowało niewystarczające i nieskuteczne działania w celu utrzymania na swoim terenie lokalnych form ochrony przyrody. Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, zobowiązani do dbałości o cenne przyrodniczo obiekty, nie zapewniali realnych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ich ochrony. Tylko 7 proc. kontrolowanych...
Weź udział w naszym konkursie - test nr 2 już aktywny!

Weź udział w naszym konkursie – test nr 2 już aktywny!

Konkurs on-line „Test wiedzy z ochrony przyrody” ma na celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat celów związanych z różnorodnością biologiczną, w szczególności dotyczących poprawy stanu różnorodności biologicznej i pełniejszego powiązania jej ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.
Wyniki 1 testu on-line

Wyniki 1 testu on-line

W realizowanym teście on-line nr 1 w dniach 01.06.2018 – 30.06.2018 wzięło udział 272 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 1 do 18 lipca 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz czas rozwiązania testu. W związku z powyższym, zgodnie z regulaminem konkursu rozdział IV punkt 8 i 9 wybranych zostało...