Przygotowany w 2015 r. przez NFOŚiGW, jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, folder z podstawowymi informacjami na temat tej ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej.

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW – KLIKNIJ ABY POBRAĆ

ŹRÓDŁÓ: NFOŚiGW