Polska jest krajem środkowoeuropejskim o powierzchni całkowitej 322 575 km². Obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi) wynosi 311 888 km², natomiast powierzchnia morskich wód wewnętrznych 2005 km², a morza terytorialnego 8682 km². Geometryczny środek Polski mieści się we wsi Piątek, położonej w województwie łódzkim. Najdalej na północ wysunięty kraniec Polski (54º50′ N) to przylądek Rozewie, na południe (49º00′ N) szczyt Opołonek w Bieszczadach, na zachód (14º07′ E) kolano Odry koło Cedyni, a na wschód (24º09′ E) kolano Bugu koło Strzyżowa.

Ponad połowa obszaru – aż 54% leży w dorzeczu Wisły, 33,9% – Odry, 0,8% – Niemna, 11% – rzek pobrzeża Morza Bałtyckiego. Polska jest krajem nizinnym, gdzie średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 173 m. Najniżej położony punkt – 1,8 m p.p.m. znajduje się na zachód od miejscowości Rączki Elbląskie, natomiast najwyżej położonym punktem są Rysy, które znajdują się na poziomie 2499 m n.p.m.

Niziny zajmują 91,3% powierzchni, wyżyny 5,6%, góry 3,3%, z czego 0,2% przypada na góry wysokie. Ukształtowanie powierzchni Polski charakteryzuje pasowy układ rzeźby – krajobraz młodoglacjalny (z pasem pobrzeży i pojezierzy) w północnej części kraju, staroglacjalny w centralnej części oraz pas wyżyn i gór na południu. Cechą charakterystyczną jest również nachylenie z kierunku południowo-wschodniego na północno-zachodni.

Całkowita długość granicy wynosi 3511 km, w tym 1295 km biegnie wodami granicznymi. Polska graniczy z siedmioma państwami. Najdłuższa granica dzieli nas z Republiką Czeską – 796 km, najkrótsza z Litwą – 104 km. Granica morska ma długość 440 km.

Polska, podobnie jak i inne kraje, nie ma kompletnej listy gatunków reprezentującej wszystkie królestwa świata żywego. Chociaż z roku na rok dzięki wysiłkom setek specjalistów liczba danych dotycząca poszczególnych gatunków rośnie.

Gatunki organizmów żywych występujące na terenie Polski związane są zarówno ze środowiskiem wodnym (wody śródlądowe i morskie) oraz lądowym. Obecnie w Polsce żyje ok. 57 000 gatunków. Natomiast na różnorodność biologiczną Polski wpływa przede wszystkim jej położenie geograficzne, warunki klimatyczne oraz krótki okres jaki upłynął od momentu ustąpienia lodowców. Położenie, ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie oraz zróżnicowanie klimatyczne powoduje, że występują tu zarówno gatunki charakterystyczne dla obszarów nizinnych, jak i górskich, te związane z klimatem atlantyckim oraz kontynentalnym (gatunki borealne i stepowe), gatunki leśne i z terenów otwartych.

Nad Polską krzyżują się szlaki corocznych przelotów, więc regularnie pojawiają się ptaki z północnych skrajów kontynentu, a także gatunki z Syberii, rzadziej przylatują wędrowne ptaki z dalekiego wschodu Azji, a zupełnie wyjątkowo zabłąkani wędrowcy z Ameryki Północnej. Natura w Polsce wszechstronnie reprezentuje świat istot żywych całego kontynentu i dlatego ma szczególną wartość na tle walorów przyrodniczych Europy.

Tabela z dotychczas opisanymi gatunkami występującymi na terenie Polski (Symonides E., 2008, Ochrona przyrody, WUW)

Grupa Przybliżona liczba gatunków
 Glony 14 500
 Wątrobowce i glewiki 238
 Mchy 697
 Widłakowe 13
 Skrzypowe 10
 Paprociowe 62
 Nagozalążkowe 13
 Okrytozalążkowe 2 405
 Grzyby 3 198
 Porosty 1 520
 Gąbki 9
 Parzydełkowce 25
 Płazińce 852
 Wrotki 545
 Brzuchorzęski 117
 Nicienie 1 250
 Kolcogłowy 39
 Pierścienice 300
 Stawonogi 30 120
  • skorupiaki
587
  • szczękoczułkowe
3 805
  • sześcionogi
26 579
  • wije
149
 Niesporczaki 87
 Mięczaki 277
  • ślimaki
240
  • małże
37
 Mszywioły 18
 Szkarłupnie 5
 Strunowce 704
  • Osłonice
4
  • Minogi
4
  • Żuchwowce
696
 – ryby 129
 – płazy 18
 – gady 8
 – ptaki 436
 – ssaki 105

źródło: https://www.gdos.gov.pl/polska-w-liczbach