9 listopada 2018 r. na zaproszenie Nadleśnictwa Międzyrzecz, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – Joanna Kuternozińska oraz Michał Bielewicz, przeprowadzili szkolenie dla służby leśnej dotyczące zasad funkcjonowania stref ochrony ostoi ptaków drapieżnych oraz technik monitoringu ich stanowisk gniazdowych. Dodatkowo wygłoszony został wykład na temat sytuacji rybołowa w województwie lubuskim oraz jego czynnej ochronie.

Aby szkolenie było w pełni efektywane, warsztaty podzielone zostały na część teoretyczną (kameralną), stanowiącą wprowadzenie do części praktycznej, która zrealizowana została na terenach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa, na wybranych stanowiskach lęgowych oraz w sąsiedztwie terenów pełniących funkcją żerowisk ptaków.

Nadleśnictwo Międzyrzecz posiada na swoim terenie największą liczbę stref ochrony ptaków w skali województwa lubuskiego. Dlatego też umiejętność właściwego zarządzania siedliskami chronionych gatunków, w tym ochroną strefową przez służbę leśną Nadleśnictwa, ma kluczowe znaczenie dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji bielika, rybołowa oraz kani rudej i czarnej w skali regionu.

Praktyczna ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Międzyrzecz

Nadleśnictwo Międzyrzecz

źródło: GDOŚ