Ulotka informacyjna o uruchamianych od 2015 r. preferencyjnych warunkach wsparcia dla gmin, w których ponad połowę powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Preferencje w sześciu programach priorytetowych mogą objąć także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych tych gmin. W zależności od programu, „zielone gminy” mogą liczyć na zwiększony poziom umorzenia pożyczki, obniżone oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania, czy obniżony minimalny próg dotacji lub pożyczki.

 
ŹRÓDŁO: NFOŚiGW