Folder (2015) informujący o „Ogólnopolskim systemie wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, czyli projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

 
ŹRÓDŁO: NFOŚiGW