Samorząd woj. śląskiego przygotował krótką internetową ankietę, która ma zidentyfikować preferencje i potrzeby firm dotyczące prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami antysmogowymi. Kontekst to regionalny projekt zapewniający na ten cel 100 mln zł wsparcia.

Czas na wypełnienie ankiety do 20 lutego

Aby zidentyfikować preferencje i potrzeby firm pod kątem takich badań, samorząd woj. śląskiego przygotował krótką ankietę. Prosi w niej do 20 lutego br. przedsiębiorców m.in. o podanie obszaru działalności – zgodnej z zakresem projektu „Silesia pod błękitnym niebem” (energetyka, medycyna, środowisko, ICT – teleinformatyka, nanotechnologie, materiały, maszyny, transport), tytuł zagadnienia, którym interesuje się firma, krótki jego opis i uzasadnienie potrzeby podjęcia badań.

Wśród proponowanych w przedsięwzięciu projektów technologicznych wymieniono np.: opracowanie skutecznego i niskokosztowego przenośnego oczyszczacza powietrza wewnętrznego, niskoemisyjny, wielopaliwowy, automatyczny kocioł na paliwa stałe czy niskoemisyjny kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem.

Inne pomysły technologiczne mogą dotyczyć np.: ograniczania niskiej emisji poprzez spalanie w kotłach pyłowych paliw zawiesinowych na bazie mułów węglowych, układów wspomagających ogrzewanie indywidualne poprzez wykorzystanie OZE, małych biogazowni na potrzeby gmin wiejskich; układów odzysku energii odpadowej w autobusach miejskich czy tzw. wież antysmogowych (wykorzystujących technologię jonizacji powietrza).

Projekt „Silesia pod błękitnym niebem” jest jednym z przedsięwzięć kluczowych Programu dla Śląska, który z kolei jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (PAP)