Już niedługo pojawi się nasza broszura pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” autorstwa Bożeny Herbuś i Iwony Herbuś  – kilka słów o broszurze napisała Pani dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba, prof. Politechniki Częstochowskiej, która jest redaktorem naukowym. 

Broszura ma charakter utylitarny i wykazuje się wysokim stopniem praktyczności. Autorki przeprowadziły obszerne studia literaturowe oraz podjęły się opisu bardzo istotnych problemów ochrony przyrody. Na szczególne podkreślenie zasługuje edukacyjny charakter broszury, w tym możliwość praktycznego wykorzystania zebranych i przedstawionych w niej dokumentów strategicznych i obowiązujących aktów prawnych z obszaru ochrony przyrody. Uwagę zwraca także interdyscyplinarny charakter broszury. Opisuje ona uwarunkowania prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, identyfikuje dokumenty strategiczne oraz obszary wrażliwe na zmiany klimatu, przedstawia działania w samorządzie w obszarze zarządzania środowiskiem, scenariusze ekorozwoju gminy oraz jej obowiązki w zakresie ochrony przyrody. Połączenie wspomnianych elementów stanowi niewątpliwie oryginalny wkład Autorek w edukację przyrodniczą.