Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne, certyfikowane szkolenia centralne pn. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody„, które są częścią projektu pn. „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody”. 

Szkolenia ukierunkowane są na poprawę stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno – gospodarczym kraju poprzez wsparcie samorządów w opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem procesów planowania i zarządzania ochroną przyrody. Tematyka szkoleń obejmuje:

  • Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski. Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania  zasobami środowiska. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi.
  • Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem. Zielona infrastruktura.
  • Różnorodność biologiczna, a adaptacje do zmian klimatu. Wrażliwość ekosystemów cennych przyrodniczo na zmiany klimatu.
  • Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS.
  • Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

Poniżej znajduje się lista terminów i miejscowości szkoleń centralnych*. W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy pobrać formularz rejestracyjny, wpisując termin i miejsce szkolenia oraz dane wymagane i przesłać go na adres d.chmiel@ksi.org.pl

UWAGA!!! ZMIANA TERMINÓW W NIEKTÓRYCH MIASTACH!!! 

KRAKÓW 16.11.2017 godzina 09:00 – 15:00 (brak miejsc)

KIELCE 17.11.2017 godzina 09:00 – 15:00 (zmiana z 16.11 na 17.11) brak miejsc

KATOWICE 17.11.2017 godzina 09:00 – 15:00  (szkolenie odwołane)

POZNAŃ 23.11.2017 godzina 09:00 – 15:00 (brak miejsc)

GDAŃSK 24.11.2017 godzina 09:00 – 15:00 (zmiana z 23.11 na 24.11) brak miejsc

BYDGOSZCZ 24.11.2017 godzina 09:00 – 15:00 (szkolenie odwołane)

WARSZAWA 01.12.2017 godzina 09:00 – 15:00 (brak miejsc)

 

>>>FORMULARZ REJESTRACYJNY – SZKOLENIA CENTRALNE<<<

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników, który zostanie zakwalifikowany na szkolenie otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji szkolenia, w tym, harmonogram szkolenia.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż udział w szkoleniach centralnych umożliwia uczestnikom współpracę z nami w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które zaplanowane są na cały przyszły rok, na terenie całego kraju.

W szkoleniach centralnych mogą wziąć udział liderzy edukacji ekologicznej, eksperci, metodycy, konsultanci, pracownicy RDOŚ, WIOŚ, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska pracujące na terenie gmin/powiatów, w tym, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny, wówczas wszystkie zapisane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną o odwołaniu szkolenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym projektem:

Dariusz Chmiel – 668 391 591 / d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska – 664 822 886 / m.hyska@ksi.org.pl

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH