Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z beneficjentami ponad 1 tys. umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – podał we wtorek Fundusz. Dodano, że wartość unijnego wsparcia w ramach tych umów to blisko 16 mld zł. Narodowy Fundusz podkreślił, że dzięki tysiącu umów w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 w ekologiczne projekty na terenie całego kraju zainwestowano ponad 29 mld zł.

Przedstawiciele zarządu NFOŚiGW zawarli we wtorek w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System trzy umowy(1) o symbolicznych numerach 999, 1000 i 1001. Dotyczą one: modernizacji Regionalnego Centrum Recyklingu Orli Staw w pobliżu Kalisza (wartość projektu – 78 mln zł, dofinansowanie – 53 mln zł), budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim (36 mln zł, 22 mln zł) oraz budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (10,5 mln zł, 8,6 mln zł).

Największe projekty realizuje resort kultury

Fundusz wyjaśnił, że beneficjentami którzy realizują największe projekty w ramach pierwszej osi POIiŚ – pod względem wielkości kosztów całkowitych i poziomu unijnego dofinansowania – są resort kultury oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Ministerstwo na kompleksową modernizację energetyczną wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego otrzymało ponad 400 mln zł z Funduszu Spójności (całkowita wartość inwestycji to ponad 501 mln zł). Krakowski MPEC z kolei na modernizację sieci ciepłowniczej w Krakowie i Skawinie otrzymał wsparcie unijne w wysokości 82 mln zł (całość 199 mln zł).

667 mln zł dla Wód Polskich

W przypadku drugiej osi POIiŚ dwoma największymi beneficjentami środków unijnych są: Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pierwszy z wymienionych odpowiedziany jest za budowę zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. Koszt tej budowy to blisko 2 mld zł, z czego finansowanie z UE to 667 mln zł. Stołeczne wodociągi za 1,2 mld zł (z UE 637 mln zł) będą z kolei modernizowały sieć oraz oczyszczalnię ścieków Czajka.

Fundusz poinformował, że najwięcej umów w ramach POIiŚ NFOŚiGW podpisał na Mazowszu (185 umów). Na kolejnych miejscach znalazły się: woj. wielkopolskie (96), pomorskie (89), dolnośląskie (84), małopolskie (83) i śląskie (77).

Źródło: NFOŚiGW