Mieszkańcy Warszawy mogą od czwartku na bieżąco sprawdzać jakość powietrza i prognozy stężenia pyłów na kolejne dni. Prezentowany na stronie internetowej oraz za pomocą aplikacji mobilnej Warszawski Indeks Powietrza obrazuje stężenie pyłu zawieszonego oraz dwutlenku azotu w atmosferze.

Po wejściu na stronę internetową wip.um.warszawa.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej Warszawa 19115 można sprawdzić wartość indeksu dla jednej z czterech lokalizacji na terenie Warszawy. W tym celu należy wybrać jeden z dwóch indeksów – Warszawski Ogólny Indeks (WIPo) lub Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). Po wyborze indeksu, konkretnego punktu pomiarowego oraz odpowiedniej grupy ryzyka – w przypadku korzystania z indeksu zdrowotnego – wynik pomiaru zanieczyszczenia powietrza przedstawiany jest w czterostopniowej skali.

Wiarygodne, miarodajne i czytelnie zaprezentowane – takie są wyniki wskazań Warszawskiego Indeksu Powietrza. Chcemy, by te informacje dotarły do jak najszerszego grona warszawiaków – mówił na czwartkowej konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Rekomendacje dla mieszkańców

Warszawski Indeks Powietrza stworzyli przedstawiciele miasta oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Naukowcy opracowali matematyczny model służący analizowaniu i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza. Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Jak podkreślił wiceprezydent Warszawy, WIP jest pierwszym systemem w Polsce, który pokazuje informację nt. zanieczyszczenia powietrza dedykowaną do grup szczególnego ryzyka. – Jakość powietrza ma różne znaczenie dla różnych grup warszawiaków, dlatego dla tych warszawiaków, którzy są dotknięci chorobami układu krążenia, chorobami układu oddechowego lub są astmatykami, jest zbudowany oddzielny indeks jakości powietrza – zdrowotny – mówił Olszewski.

Warszawski Indeks Powietrza jest jednym z elementów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy, uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy 10 grudnia 2015 r. Plan przewiduje m.in. wprowadzenie systemu pozwalającego na zidentyfikowanie krytycznych dla obszaru miasta poziomów substancji w powietrzu. (PAP)