Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

  1. Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058, które odbędą się 19 grudnia 2018 r., w godz. 10-13, w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (adres: Zielonka 4, 62-095 Murowana Goślina).
  2. Stawy Kiszkowskie PLH300050, które odbędą się 21 grudnia 2018 r., w godz. 9-12, 
w sali Urzędu Gminy Kiszkowo (adres: ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo).
  3. Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, które odbędą się 21 grudnia 2018 r., w godz. 13-15 w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp. (adres: Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.).
  4. Zamorze Pniewskie PLH300036, które odbędą się 28 grudnia 2018 r., w godz. 10-13, w sali Urzędu Miejskiego w Pniewach (adres: ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy).

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Celem warsztatów lokalnych w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki jest prezentacja nt. projektów planów zadań ochronnych (podstawy teoretyczne). W trakcie warsztatów lokalnych dla obszarów Natura 2000: Stawy Kiszkowskie, Dolina Średzkiej Strugi, Zamorze Pniewskie planowane jest zaprezentowanie:

  • stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000,
  • zidentyfikowanych istniejących i potencjalnych zagrożeń,
  • celów działań ochronnych i działań ochronnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy 15 minut przed spotkaniem oraz w trakcie przerwy.

Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Źródło: RDOŚ w Poznaniu