Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności” został wydłużony do 4 lutego 2019 r.

Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) dostępny jest formularz wniosku w formie dotacji.

Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronie NFOŚiGW (link przekierowujący).

źródło: NFOŚiGW