W realizowanym teście on-line nr 4 w dniach 16.10.2018 – 15.11.2018 wzięło udział 271 użytkowników, których testy oceniane były w okresie od 16 do 19 listopada 2018 roku. Ocena testów obejmowała ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi, czas rozwiązania testu oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie dotyczących rejestracji oraz numerów IP. W związku z powyższym, zgodnie z regulaminem konkursu rozdział IV punkt 8 i 9 wybranych zostało 10 użytkowników, których testy zostały ocenione najwyżej.

Wysyłka nagród nastąpi w dniu 28.11.2018 roku – zwycięzcy zostaną poinformowani o nadaniu przesyłki drogą elektroniczną.

WYNIKI 4 TESTU ONLINE W RAMACH KONKURSU _TEST WIEDZY Z OCHRONY PRZYRODY_