Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na jedno ze szkoleń dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś priorytetowa: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 (link przekierowujący do ogłoszenia konkursowego)

Termin do wyboru:

27 listopada 2017r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

7 grudnia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 08:30

Miejsce: NFOŚiGW, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Termin zgłoszeń na szkolenie 27.11.2017 upływa  dnia 22 listopada o godz. 12.00.

Termin zgłoszeń na szkolenie 7.12.2017 upływa  dnia 4 grudnia o godz. 12.00.

Zgłoszenia pojedynczo dla każdej osoby za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do formularza)

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA: brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.) w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

program szkolenia 1.3.2 27.11.2017.pdf – (342,52 KB)Program szkolenia 27.11.2017
program szkolenia 1.3.2 7.12.2017.pdf– (342,34 KB)Program szkolenia 7.12.2017
ŹRÓDŁO: NFOŚiGW